top of page

About

In mijn werk gebruik ik klassieke schildertechnieken en vaardigheden, zoals voor stofuitdrukking, kleur- en schaduwwerking, perspectief en illusionisme, om alledaagse decors en voorwerpen te verbeelden en in een onverwachts perspectief te plaatsen. Hierbij ben ik geïnteresseerd in een vorm van realisme waarbij hedendaagse alledaagse onderwerpen ondergebracht worden in uitgebalanceerde composities. Ik leg daarbij een sterke nadruk op de behandeling van de verf en hoe deze zich verhoudt tot het materiaal dat het uitdrukt.
Door het formaat en nauwgezetheid roept mijn werk een aandachtigheid bij de toeschouwer op. Door de precieze weergave van allerlei prozaïsche details komt de toeschouwer in aanraking met beelden die normaal gesproken in al hun banaliteit aan ons voorbij gaan. In een tijd waarin we herhaaldelijk geconfronteerd worden met snelle en sensationele impulsen en vaak op consumptie of vermaak gerichte indrukken, hoop ik met mijn werk ruimte te geven aan de minder sensationele aspecten van onze alledaagse omgeving. 


In my work I try to connect my interest in classical painting subjects, like expression of materials, color- and shadow effects, perspective and illusionism, to  a more contemporary interpretation of this. I'm interested in a form of realism where everyday subjectmatter is placed within balanced compositions. I put a strong emphasis on the use of paint and how this relates to the material depicted. 
I try to aim, through it's size and precision, for an attentive gaze from te viewer. By trying to accurately depicting various prosaic details the viewer comes in contact with images that would normally, in all it's banality, pass us by. In a time where we are repeatedly confronted with quick and sensational impulses, often aimed at consumption or entertainment, I hope my work gives room for the less sensational , but ever present, aspects of our everyday surroundings. 

 

Schilderkunst

Kool

Florens

bottom of page